Noderīgas saites

 

Bībele

www.bibele.lv -- Bībele un tās izpētes materiāli 
(Lv)
www.bibelesbiedriba.lv -- Latvijas Bībeles biedrība  (Lv/En) 

www.olivetree.com -- Bībeles lietotne (Lv/En) 
 

Latviešu luterāņu saites

www.lelba.org - Latviešu evanģeliski luteriskā Baznīca Amerikā
www.lelbal.org -- Latvijas evanģēliski luteriskā Baznīca ārpus Latvijas 

www.lelb.lv -- Latvijas evanģēliski luteriskā Baznīca 

www.luteranis.lv -- Latvijas Luterānis; Augsberga Institūta laikraksts

ASV Luterāņu Baznīca un pasaules luterāņu federācija

www.elca.org -- Evangelical Lutheran Church in America

www.lutheranworld.org -- Lutheran World Federation 

Luterāņu palīdzības organizācijas

www.lirs.org -- Lutheran Immigration and Refugee Service

www.lwr.org -- Lutheran World Relief

Latviešu organizācijas tuvumā

www.latviesi-dc.org-- Latviešu organizācijas Vašingtonā, D.C. (LOV)

www.alausa.org -- Amerikas latviešu apvienība (Lv/An)
www.alja.org -- Amerikas Latviešu Jauniešu Apvienība (Lv/En) 

www.pbla.lv -- Pasaules brīvo latviešu apvienību (Lv/En) 

www.jbanc.org --Apvienotā baltiešu komiteja (JBANC) (En)
www.garezers.org -- Latviešu centrs Gaŗezers

www.katskilunometne.org -- Latviešu nometne Katskiļos

Mēdiji

 
www.lkr.lv/radio.htm -- Latvijas Kristīgais Radio
www.stunda.lv -- Luterāņu stunda (Lv/En)

www.svetdienasrits.lv  -- ikmēneša LELB žurnāls
www.kristigabalss.com -- Amerikas latviešu baptistu apvienības mēnešraksts

Izglītība

www.kra.lv -- Latvijas Kristīgā akadēmija 

www.lu.lv/fakultates/tf/ -- Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāte

Latviešu valodas informācija

www.latviansonline.com -- Interneta latvieši, ieskaitot vēl saites (En) 

www.latvians.com -- Informācija par Latvijas vēsturi un kultūru (En)

 

Kontakti

Latviešu ev. lut. draudze Vašingtonā, DC / Latvian Evangelical Lutheran Church of Washington DC 400 Hurley Avenue
Rockville, Maryland
20850-3121
Draudzes kancelejas telefons / Church office telephone
301-251-4151
dcdraudze@gmail.com