LOV 2012 Adrešu gramātas labojumi

  1. Ilga Bliksone Cilo. Pasta kods: 15701.
  2. Laima Ciguze. Mājas telefons m: 703-901-6903; d: 202-693-0528
  3. Fricis Strobels, Majas adrese ir 32798 Ocean Reach Drive
  4. Vija Kārkliņa, e-pasta adrese: olgerts1@juno.com

Kontakti

Latviešu ev. lut. draudze Vašingtonā, DC / Latvian Evangelical Lutheran Church of Washington DC 400 Hurley Avenue
Rockville, Maryland
20850-3121
Draudzes kancelejas telefons / Church office telephone
301-251-4151
dcdraudze@gmail.com