Baznīcas ziņas

2018-06-06 12:21
BK un BZ vasara2018.pdf (1307247)
2018-05-01 11:56
BK un BZ maijs 2018.pdf 
2018-03-10 08:14
BK un BZ marts aprīlis 2018.pdf
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakti

Latviešu ev. lut. draudze Vašingtonā, DC / Latvian Evangelical Lutheran Church of Washington DC 400 Hurley Avenue
Rockville, Maryland
20850-3121
Draudzes kancelejas telefons / Church office telephone
301-251-4151
dcdraudze@gmail.com