Baznīcas ziņas

2011-10-06 18:44
BKun BZ okt nov2011.pdf (643,1 kB)
2011-09-15 19:08
BK un BZ sept2011.pdf (3,2 MB)
<< 15 | 16 | 17 | 18 | 19

Kontakti

Latviešu ev. lut. draudze Vašingtonā, DC / Latvian Evangelical Lutheran Church of Washington DC 400 Hurley Avenue
Rockville, Maryland
20850-3121
Draudzes kancelejas telefons / Church office telephone
301-251-4151
dcdraudze@gmail.com