Baznīcas ziņas

2017-01-28 08:29
BK un BZ februāris, marts 2017.pdf 
2016-11-11 11:08
BK un BZ novembris.pdf
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Kontakti

Latviešu ev. lut. draudze Vašingtonā, DC / Latvian Evangelical Lutheran Church of Washington DC 400 Hurley Avenue
Rockville, Maryland
20850-3121
Draudzes kancelejas telefons / Church office telephone
301-251-4151
dcdraudze@gmail.com