Baznīcas ziņas

2017-06-16 13:50
BK un BZ vasara 2017.pdf (1683365)
2017-01-28 08:29
BK un BZ februāris, marts 2017.pdf 
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Kontakti

Latviešu ev. lut. draudze Vašingtonā, DC / Latvian Evangelical Lutheran Church of Washington DC 400 Hurley Avenue
Rockville, Maryland
20850-3121
Draudzes kancelejas telefons / Church office telephone
301-251-4151
dcdraudze@gmail.com