Laipni aicināti Vašingtonas Latviešu evanģeliski luteriskajā draudzē!

"Tavs vārds ir manu kāju spīdeklis un gaišums uz maniem ceļiem!" Ps. 119:105

Latviešu evanģeliski luteriskā draudze Vašingtonā, DC ir bijusi latviešu un kristiešu centrs vairāk kā 60 gadus. Draudze ir daļa no Latviešu Evanģeliski Luteriskās Baznīcas Amerikā (LELBA).

Dievkalpojumi un draudzes sarīkojumi ir latviešu valodā. Visi ir mīļi aicināti uz dievkalpojumiem un citiem sarīkojumiem.

Baznīcas misija ir attēlota tās emblēmā. Draudze ir koks, kam saknes ir tautiskā mantojumā, bet kas caur Kristus krustu piecdesmit gadu audzis un nesis augļus. Latviešu raksts atrodas tieši zem krusta altāŗa krāsainā logā; to var redzēt zem altāŗa. Tomēr vēl vienmēr ir vieta jauniem zariem ar nākotnes augļiem.

Kristīgā ticība un latviskā kultūra ir sastopāmas draudzes sarīkojumos, kā piemēram, 18. novembŗa svinībās jeb citās latviešu vai kristigās svināmdienās; ārmisijas darbā un palīdzības projektos Latvijā; koncertos un citos kultūras pasākumos; draudzes vadītā latviešu skolā; sarunās pie kafijas galda pēc dievkalpojumiem. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Sadarbība ar Latviju komiteja aicina ikvienu piedalīties rudens akcijā, lai atbalstītu trūcīgos un maznodrošinātos cilvēkus Latvijā. 

Līdz 20. oktobrim pieņemsim bērnu, pusaudžu un pieaugušo jakas un ziemas apavus, kā arī naudas ziedojumus (čekus rakstīt uz ‘Latvian Ev. Lutheran Church’ vārda ar piezīmi ‘SAL rudens akcijai’). Ziedojumus varēsiet atstāt īpaši šim mērķim izvietotajās kastēs draudzes namā. Naudas čekus varat atstāt vai nosūtīt uz draudzes kanceleju.

Informācijas par pasākumiem Vašingtonas latviešu kopienā ir Latviešu organizācijas Vašingtonā (LOV) mājas lapā.

www.latviesi-dc.org

Kontakti

Latviešu ev. lut. draudze Vašingtonā, DC / Latvian Evangelical Lutheran Church of Washington DC 400 Hurley Avenue
Rockville, Maryland
20850-3121
Draudzes kancelejas telefons / Church office telephone
301-251-4151
dcdraudze@gmail.com